FIETSERS TOEGELATEN IN STRATEN MET UITGEZONDERD PLAATSELIJKE VERKEER
Bij sommige weggebruikers, dan vooral bij fietsers, is er soms nogal verwarring of fietsers al of niet in een straat mogen rijden waar het verkeersbord C3 (verboden toegang) gecombineerd met het onderbord 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' aanwezig is.

De wetgeving is daarover duidelijk: Ja, fietsers mogen in straten rijden waar de onderborden met de tekst 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' en uitgezonderd 'Plaatselijke bediening' rijden. De wetgever heeft deze wijziging al laten in werking treden vanaf 1 januari 2004 door toevoeging van art. 2.47 aan de wegcode:

De opschriften 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' of 'Plaatselijke bediening' duiden op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang.

Hopende hiermee alle twijfels weggenomen te hebben.(laatst gewijzigd:14-3-2020)
Nieuws /