AANGEPASTE DIENSTREGELING DE LIJN VANAF 18 MAART
Update: Om de richtlijn over social distancing te garanderen, voert De Lijn twee extra maatregelen in voor haar dienstverlening. De overheid vraagt alle burgers om 1,5 meter afstand te houden om besmettingsgevaar in te dijken.

Om voldoende afstand te garanderen, laat De Lijn vanaf 18 maart 12 uur een derde van de maximaal mogelijk aantal reizigers per bus of tram toe. De Lijn vraagt de reizigers ook om zich te verdelen over het voertuig: niet naast elkaar te gaan zitten, niet dicht naast elkaar te gaan staan.

De Lijn annuleert alle belbusritten.

De belbussen zijn te klein om voldoende afstand te kunnen garanderen. Alle gemaakte reservaties worden geannuleerd en je kunt geen nieuwe reserveringen maken. Alle belbusklanten die een reservatie gemaakt hadden voor één van de komende weken, worden persoonlijk, telefonisch gecontacteerd door onze belbuscentrale.

Aanvullend worden vanaf vandaag ook alle Avondlijnen (stad én streek) Brugge en Oostende volledig geannuleerd. De routeplanner wordt zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe situatie.

Voor Jabbeke betreft het de avondlijn 93 Station-Varsenare-Jabbeke-Zerkegem-Snellegem.

Alle algemene informatie kan u ook terug vinden via www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/ en via de Facebookpagina www.facebook.com/delijn/.Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus

De Lijn hecht veel belang aan de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en klanten. Sinds het begin van de uitbraak in België staat De Lijn in nauw overleg met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en worden de richtlijnen die zij hebben vooropgesteld secuur opgevolgd. De Lijn staat ook in voortdurend overleg met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om samen af te stemmen over de te volgen aanpak binnen het openbaar vervoer.

Door de verstrenging van de maatregelen eind vorige week en de verdere verspreiding van het virus, merken we dat ook de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel afneemt door een hoger aantal ziektemeldingen.

De Lijn beseft dat ze een belangrijke rol te spelen heeft in het bereikbaar houden van bestemmingen waar mensen zich uit noodzaak moeten naartoe verplaatsen.

Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van collega’s werd beslist om de dienstregeling nu gestructureerd aan te passen. Op die manier kan er een zo betrouwbaar en voorspelbaar mogelijke dienstverlening aangeboden worden aan de klanten die beroep op het openbaar vervoer moeten blijven doen.

Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen. Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %.

Ook bij De Lijn is het aantal klanten dat met bus of tram reist sinds eind vorige week drastisch teruggelopen: 40 % daling vorige vrijdag toen er nog lesgegeven werd op de scholen, 65 % daling op zaterdag. De Lijn maakt zich dus sterk dat gegeven het aantal klanten dat in deze periode reist en de aangeboden dienstregeling, een verantwoorde spreiding van klanten in de voertuigen mogelijk blijft. De Lijn blijft nauwgezet de richtlijnen van overheidswege opvolgen en maakt verder concrete afspraken met de andere openbaar vervoermaatschappijen in België om haar missie als mobiliteitsverstrekker zo optimaal te kunnen blijven uitvoeren in de huidige omstandigheden.

De Lijn blijft dagelijks de bezetting op de voertuigen en het aantal zieke medewerkers monitoren. Op die manier kunnen er snel extra maatregelen worden doorgevoerd indien de situatie dit vereist. Klanten vinden meer info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de sociale mediakanalen van De Lijn.

>/p>

(laatst gewijzigd:22-3-2020)
Nieuws /