VACATURE TECHNISCH ASSISTENT MILIEUTEAM (M/V)
Gemeente Jabbeke is op zoek naar een dynamische en gedreven medewerker voor het milieuteam.

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Met het milieuteam zorg je ervoor dat de gemeente er net bij ligt. Je ruimt afval, zwerfvuil en sluikstorten op. Zo help je mee een aangename, schone leefomgeving realiseren voor de inwoners.

VEREISTEN


Je beschikt over een rijbewijs B en je kan snel in dienst treden. Je bent flexibel ingesteld en springt in bij andere diensten of logistieke activiteiten - soms ook buiten het normale uurrooster of in het weekend.

AARD VAN DE AANSTELLING


 • Aanstelling als technisch assistent
 • Niveau D - salarisschaal D1-D3
 • Voltijds (38 uur)
 • Contract van zes maanden, gevolgd door onbepaalde duur bij gunstig verloop
 • Aanleg wervingsreserve van 1 jaar

PLAATS IN DE ORGANISATIE


Het milieuteam is een afdeling van de dienst Gemeentewerken (Vlamingveld 24, 8490 Jabbeke). Je leidinggevenden zijn het diensthoofd gemeentewerken en de technisch deskundige groendienst. Je werkt samen met je collega van het milieuteam en de collega’s van de andere afdelingen van de dienst gemeentewerken (groendienst, wegen en mobiliteit, gebouwen en uitleendienst, veiligheid en preventie).

FUNCTIE-INHOUD


 • Wekelijkse opvolging van de netheid van de 5 deelgemeenten en de sportcentra
 • Onderhoud van de zitbanken en verkeersborden op het grondgebied Jabbeke
 • Wegbermen controleren op zwerfvuil en opruimen
 • Detecteren en ophalen van sluikstorten
 • Ophalen van gevonden of achtergelaten voorwerpen zoals fietsen en bromfietsen
 • Onderhoud van de zones rond bushaltes en fietsparkings
 • Onderhoud van de speelterreinen
 • Opruimen van brokstukken na verkeersongevallen en na verlies van lading
 • Meewerken aan vangacties van zwerfkatten (vervoer naar dierenasiel voor sterilisatie/castratie gevolgd door terugplaatsing)
 • In de zomermaanden help je mee in de groendienst met het maaien van gras en andere groenonderhoudstaken

VERANTWOORDELIJKHEDEN


 • Op een goede manier en binnen de opgelegde termijn de taken tot een goed einde brengen
 • Signaleren van problemen die je vaststelt tijdens het uitoefenen van de functie
 • Onderhoud van het gebruikte materiaal en machines
 • Controleren, preventief en periodiek onderhouden en herstellen van de machines
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken die ter beschikking worden gesteld

Occasioneel spring je in bij andere logistieke activiteiten en ondersteun je collega’s op vraag van de dienstverantwoordelijke – soms ook buiten het normale uurrooster. De functiebeschrijving is niet beperkend en kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de organisatie.

INTERESSE?


Richt dan uiterlijk tegen 10 maart 2020 je motivatiebrief met cv, diploma, kopie rijbewijs en recent uittreksel uit het strafregister aan college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke met de post, via e-mail aan gemeentehuis@jabbeke.be of tegen afgiftebewijs.

Voor meer informatie, raadpleeg de infobrochure hier of contacteer de personeelsdienst via 050 81 01 52 en gemeentehuis@jabbeke.be.(laatst gewijzigd:21-2-2020)
Nieuws /