BELANGRIJKE WIJZIGING INGAVE ACTIVITEITEN
Opgelet: het activiteitenformulier van het e-loket is niet meer in gebruik. Alle activiteiten zullen overgenomen worden die door de verenigingen zelf ingegeven worden in de Uitdatabank van Vlaanderen (www.uitdatabank.be). Een korte handleiding van hoe dit werkt kunt u vinden via documentatie.uitdatabank.be/files/udb-handleiding.pdf.

PUBLICATIE IN DE ACTIVITEITENAGENDA JABBEKE


De activiteiten die worden gepubliceerd in de Activiteitenagenda Jabbeke zijn onderhavig aan een publicatiereglement. De organisator (dit is de vereniging of fysieke persoon, zonder commerciële vermelding) maakt hierbij verplicht gebruik van de ingave in de Uitdatabank (zoals hierboven omschreven) met vermelding van de datum van de activiteit, de aard, het aanvangsuur, de deelgemeente en locatie, de organisator en een contactpersoon met contactgegevens.

Gepubliceerde activiteiten moeten worden ingericht op het grondgebied Jabbeke of door een Jabbeekse vereniging, toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en mogen geen commercieel karakter hebben. Inkomgelden, tombolaprijzen en dergelijke meer worden niet gepubliceerd. Activiteiten die op een vast tijdstip terugkeren worden niet gepubliceerd. Lessenreeksen of activiteiten in reeksverband worden enkel vermeld bij de aanvang van de reeks. Voor sportwedstrijden die plaatsvinden op het grondgebied Jabbeke worden enkel de wedstrijden van de eerste ploegen gepubliceerd.

Let op: de ActiviteitenAgenda wordt telkens afgesloten om 17u30 op de vooravond van de 10de van de maand voorafgaandelijk aan de publicatiemaand. Indien de 10de van de maand op een zaterdag, zondag of maandag valt, wordt de ActiviteitenAgenda afgesloten op de voorafgaande vrijdagavond.

AANVRAAG TOT AANMAAK BANNER/DIGITAL SIGNPUBLICATIE


De gemeente Jabbeke wil mensen, particulier of in verenigingenverband, stimuleren activiteiten te organiseren. Daartoe worden banners en publicaties op de digitale schermen aangeboden om uw activiteit te promoten. Aanvragen worden gericht jeugddienst@jabbeke.be. Aanvragen dienen minimaal vijf weken op voorhand te worden ingediend. De verwerking van de aanvraag kan twee weken in beslag nemen.

Per aanvraag worden drie banners en/of één publicatie op de diverse digitale schermen aangemaakt die in de mate van het mogelijke op de strategische plaatsen rond de locatie van de activiteit worden ingepland. Er zijn negen locaties voor de banners voorhanden, momenteel zijn er 28 digitale schermen in de gemeentelijke infrastructuur en bij diverse lokale handelaars. Activiteiten die enkel voor leden toegankelijk zijn of slechts een beperkt publiek beogen, komen niet in aanmerking.

Het gemeentebestuur behoudt het recht een aanvraag tot publicatie zij het op de gemeentelijke website, zij het in de activiteitenkalender, zij het als banner of op de digitale schermen, niet te weerhouden.(laatst gewijzigd:30-1-2020)
Nieuws /