28177 - 19/12/2019 - GEMEENTERAAD 16 DECEMBER 2019 - FINANCIËN - GEMEENTEBELASTINGEN EN -RETRIBUTIES - BOEKJAAR 2020 - GECOÖRDINEERDE TEKST
Het reglement van de gemeentebelastingen en -retributies voor het heffingsjaar 2020 is beschikbaar op het secretariaat van het gemeentehuis van Jabbeke.

Belastingreglement 2020

(laatst gewijzigd:19-12-2019)