DIPLOMA-UITREIKING TIENER TECHNIEKACADEMIE JABBEKE
Op woensdag 11 december kregen de deelnemers uit het vijfde en zesde leerjaar van de Tiener Techniekacademie Jabbeke hun diploma uitgereikt voor de twaalf gevolgde technieksessies.

Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak.

De kloof tussen maatschappij en wetenschap/technologie blijft vandaag nog steeds bestaan. Er wordt geopperd dat het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap/technologie niet enkel door gebrek aan kennis wordt veroorzaakt, maar wellicht eerder door een gebrek aan een gevoel van betrokkenheid.

Enkele beleidsdoelstellingen zijn:
  • Het stimuleren van een cultuur van wetenschap/technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en bijdragen tot het verhogen van het innovatieve potentieel.
  • Het verhogen van de participatie van de brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijke debat rond wetenschap/technologie en innovatie en de impact hiervan op de samenleving.
  • Aandacht besteden aan het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen van toptalent om van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen & Jabbeke een topregio te maken.
  • Het stimuleren van de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen. Deze doelstelling is het onderwerp van het actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 - 2020) dat samen met het beleidsplan wetenschapscommunicatie is meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

De Techniekacademie Jabbeke wil een duidelijke link geven met het bedrijfsleven om jongens en meisjes te overtuigen dat met een technisch diploma de toekomstkansen gegarandeerd zijn.

De Techniekacademie Jabbeke was reeds aan de vijfde editie toe. In de 12 technieksessies werden zes projecten gemaakt: een robotstofzuiger, een escape box, voedingstesten, elektriciteit, een deurmatalarm en een voederhuisje. Daarnaast was er een bedrijfsbezoek bij Diapal.(laatst gewijzigd:12-12-2019)
Nieuws /