29339 - WVI - OPRICHTINGSAKTE EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt in artikel 286, § 1 dat de burgemeester volgende besluiten en de inhoud ervan bekend maakt via de webtoepassing van de gemeente:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Hierbij wordt de huidige gecoördineerde versie van de statuten en de oprichtingsakte van WVI ter kennis gegeven.

Oprichtingsakte WVI

Gecoördineerde versie statuten WVI(laatst gewijzigd:11-12-2019)