OPROEP KUNSTPROJECT ROND KRIJGSGEVANGENENKAMP VLOETHEMVELD
Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners. Die combinatie is uniek in de wereld. Het gebied is het ideale decor voor een ontspannende uitstap, een kennismaking met de Europese geschiedenis of een avontuurlijke ontdekkingstocht in de natuur.

ANB (Agentschap Natuur en Bos), VLM (Vlaamse Landmaatschappij), Gemeente Jabbeke en Zedelgem slaan de handen in elkaar om het tot nu toe afgesloten gebied binnen in het voormalig militair domein open te stellen voor het publiek. Het gaat om het Kamp Vloethemveld 35 ha, waarbinnen de voormalige barakken voor munitieopslag zich bevinden en waar krijgsgevangenen verbleven.

In de komende jaren zullen het onthaalplein, de barakken en het te bezoeken domein ingericht worden als een natuur- en erfgoedsite.

In het najaar van 2018 kregen studenten van de hogeschool Gent de opdracht om een schetsontwerp op te maken van het onthaalplein en de toegangszone van het kamp. Daarin werd het idee voorgesteld om een aantal kunstwerken te voorzien aan de toegang van het kamp, waarbij silhouetten de sfeer van vroeger, van het krijsgevangenenkamp oproepen.

Wij zijn dan ook op zoek naar een kunstenaar/ambachtsman die het idee van de jonge ontwerpers wil realiseren zodat de bezoekers geconfronteerd worden met sfeer van het krijgsgevangenkamp.

Verdere informatie vind je terug in de projectnota.

Voel je het kriebelen? Wacht niet te lang om jouw voorstel in te dienen, de uiterste datum is 20 december 2019.

Een jury zal de inzendingen afwegen en de meest passende eruit pikken. Veel inspiratie en succes!(laatst gewijzigd:26-11-2019)
Nieuws /