WAARSCHUWING ILLEGALE WEBSITES BETALENDE UITTREKSELS STRAFREGISTER
Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, werden overgemaakt, alsook aan de gemeentebesturen, door info@strafregister.be.

Zo is er als voorbeeld de website www.strafregister.be die niet in overeenstemming is met de Belgische wetgeving inzake en als illegaal wordt bestempeld.

De FOD Justitie stelt momenteel alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen. Een geldig uittreksel uit het strafregister aanvragen doe je het best enkel via ons digitaal loket en de Jabbeke-app!(laatst gewijzigd:20-11-2019)
Nieuws /