AUTOBIOGRAFIE 'GEWORTELD IN HET LEVEN' DOOR HERMAN DE CROO
Herman De Croo (° Opbrakel 1937) heeft vele watertjes in de politiek doorzwommen . Hij promoveerde in 1960 tot kandidaat in de politieke wetenschappen en in 1961 tot doctor in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) . Hij stak de plas over en studeerde van 1961 tot 1962 aan de University of Chicago Law School (United States).

In 1961 werd hij docent en in 1973 buitengewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de (VUB). In 1986 werd hij hoogleraar aan dezelfde faculteit. Daarna vestigde hij zich als advocaat aan de balie van Oudenaarde . Hij is de telg in een politieke familie, ook zijn vader was burgemeester. Hij werd bij de lokale verkiezingen van 1964 verkozen tot PVV-gemeenteraadslid in Michelbeke en werd onmiddellijk burgemeester . In 1971 werd dit dorp een deelgemeente van Brakel ten gevolge van de fusie van Belgische gemeenten en werd hij politiek actief in de Brakel.

Na een bestuursperiode in de oppositie, werd hij in 1977 schepen in Brakel en oefende deze functie uit tot einde 1982. In 1994 werd hij opnieuw schepen in zijn thuisgemeente en van 2001 tot 2012 was hij burgemeester.

Bij de lokale verkiezingen van 2012 was hij lijstduwer voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen in Brakel als de provincieraadsverkiezingen voor Oost-Vlaanderen in het Provinciedistrict Oudenaarde. Om de vernieuwing op de lokale lijst te steunen, zette Herman De Croo een stap opzij ten voordele van zijn zoon Alexander , die lijsttrekker was en kandidaat-burgemeester. Aangezien familieleden niet gelijktijdig in de gemeenteraad mogen zetelen, verliet Herman De Croo na 48 jaar de Brakelse politiek.

Hier zijn politieke functies, zijn bestuursfuncties en onderscheidingen oplijsten is teveel van het goede. Herman De Croo is Minister van Staat en gewezen burgemeester van Brakel en auteur van ‘Geworteld in het leven’.

In de lijvige autobiografie komt de politieke loopbaan van De Croo uitvoerig in beeld. Ze is gekruid met tal van anekdotes.

In 2018 werd de liberale politicus Herman De Croo 80 en zetelde hij toen 50 jaar als volksvertegenwoordiger en als senator. Weinig politici hebben zoveel ervaring op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Met een nooit aflatende dynamiek is hij dan ook geworteld in het kleine en het grote leven.

Voor hij in 1968 zijn eerste zitje in het parlement krijgt, is de jonge De Croo al burgemeester van Michelbeke. Die gemeente gaat later als deelgemeente op in Brakel, de vaste thuisbasis van de familie De Croo.

In zijn parlementaire carrière maakt De Croo de federalisering van België mee, van de eerste staatshervorming tot de zesde. Ondertussen is hij meer dan tien jaar minister, eerst van Nationale Opvoeding, later onder andere van Pensioenen, Verkeerswezen en Buitenlandse Handel. Maar ook internationaal doet hij enorm veel ervaring op. Zo heeft hij - tot de dag van vandaag - zeer veel contacten in Congo.

Wil je Herman De Croo horen? Zijn sappige taal? Zorg dan dat je er bij bent.

Meer info(laatst gewijzigd:1-1-2018)
Activiteiten /