28965- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 16-09-2019 tot en met 15-10-2019 - Pieter Derudderstraat - het bouwen van een meergezinswoning (40 app.) met boven- en ondergrondse parkeergelegenheden, aanleg van een weg, tijdelijke bemalingswerken
BVBA JABITO heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning (40 app.) met boven- en ondergrondse parkeergelegenheden, aanleg van een weg, tijdelijke bemalingswerken

De aanvraag OMV_2019100508 heeft als adres Pieter Derudderstraat te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 16-09-2019 tot en met 15-10-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

Op verzoek van de gemeente Jabbeke werd door een externe firma een 3D-visualisatie gemaakt op basis van de ingediende plannen. Deze 3D-visualisatie is slechts informatief en aldus niet rechtgevend of verbindend.(laatst gewijzigd:16-9-2019)