OPLEIDING GEMACHTIGD OPZICHTER DOOR PZ KOUTERAl meer dan tien jaar organiseert de PZ Kouter opleidingen tot gemachtigd opzichter voor scholen, verenigingen en instellingen. Leerkrachten, (personeels)leden of geëngageerde ouders worden op die manier in de mogelijkheid gesteld een opleiding tot gemachtigd opzichter te volgen.

Gemachtigde opzichters helpen mee de verkeersveiligheid in de omgeving van de school of instelling, op oversteekplaatsen, of gewoon langs de weg - in bijzonder voor de voetgangers - te verhogen.

Het wettelijk kader waarbmnen de gemachtigde opzichters functioneren wordt bepaald door het Ministerieel rondschrijven van 05 juli 1999 (B.S. 14.08.1999). Na het volgen van de opleiding, en eenmaal door de burgemeester gemachtigd, kan de gemachtigd opzichter zijn/haar taak uitoefenen.

De start van het nieuwe schooljaar is een ideaal moment om nieuwe opleidingen gemachtigd opzichter te organiseren. Deze worden verdeeld over twee dagen nl. 9 november en 16 november 2022, telkens in de voormiddag tussen 8u30 en 12u of in de namiddag tussen 13u en 16u30. De opleidingen.gaan door in de raadszaal van het gemeentehuis te Eernegem, Stationsstraat 1.

Wie geïnteresseerd is kan zich insch·rijven bij de lokale pohtiezone Kouter, op het telefoonnummer 050/23 18 05 of via mail op luc.bultinck@police.belgium.eu.

Na het volgen van de opleiding wordt aan de deelnemers een attest uitgereikt door de burgemeesters van de 5 gemeenten van de politiezone. De kosten voor het volgen van deze opleiding vallen ten laste van de politiezone.

Foto: ringtv.be

(laatst gewijzigd:25/10/2022)
Nieuws /