28958- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-09-2019 tot en met 11-10-2019 - Popstaelstraat 97 - een functiewijziging van landbouwloods naar opslag allerlei materialen en materieel
Van Renterghem Filip heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over een functiewijziging van landbouwloods naar opslag allerlei materialen en materieel

De aanvraag OMV_2019087864 heeft als adres Popstaelstraat 97 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12-09-2019 tot en met 11-10-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:12-9-2019)