28957- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-09-2019 tot en met 11-10-2019 - hoek Kerkeweg, Eernegemweg en Oostmoerstraat - de aanleg dorpsplein Snellegem
Gemeente Jabbeke heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over de aanleg dorpsplein Snellegem

De aanvraag OMV_2019065712 heeft als adres hoek Kerkeweg, Eernegemweg en Oostmoerstraat te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12-09-2019 tot en met 11-10-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:12-9-2019)