MAATREGELEN WEST-VLAANDEREN INZAKE DE WATERSCHAARSTE
West-Vlaanderen wordt na 2017 en 2018 opnieuw getroffen door grote droogte. Een 'provinciaal droogteoverleg' onder leiding van de gouverneur coördineert de aanpak tijdens een droogteperiode. Sedert het 'provinciaal droogteoverleg' van 10 juli 2019 zijn er beperkende maatregelen van kracht.

De toestand in West-Vlaanderen wordt op de voet gevolgd, komen er wijzigingen in de maatregelen, dan wordt deze pagina bijgewerkt.

WATERCAPTATIEVERBOD WEST-VLAANDEREN VERLENGD


Gelet op de expertbeoordeling van de Vlaamse Droogtecommissie van 4.09.2019 is beslist om het captatieverbod te behouden. Er is immers geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen en de grondwaterstanden. Watercaptatie is enkel toegelaten op een deel van de Mandel, de Gaverbeek en in de Nieuwe Polder van Blankenberge en Oostkustpolder.

Politiebesluit gouverneur d.d. 04/09/19

Overzichtskaart captatieverbod d.d. 04/09/19(laatst gewijzigd:6-9-2019)
Nieuws /