28929 -05/09/2019 - GEMEENTERAAD 2 september 2019 - Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - inrichten fietsstraten
De gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer, waarbij het algemeen gemeentelijk politiereglement op het wegverkeer werd aangepast en gecoördineerd, vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van 10 maart 2008;

Gelet op het advies van de gemeenteraadscommissie verkeer in zitting van 07-08-2019;

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen uitsluitend betrekking hebben op gemeentelijke wegen en plaatsen;

Overwegende de gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente;

BESLUIT:

Artikel 1:
- in de zone afgebakend door:
- Kapellestraat ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat
- Kapellestraat ter hoogte van het kruispunt met de Gistelsteenweg 290
- Kapellestraat ter hoogte van het kruispunt met de Gistelsteenweg 296
- Koffiestraat ter hoogte van het kruispunt met de Gistelsteenweg

- in de zone afgebakend door:
- Varsenareweg ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat
- Varsenareweg ter hoogte van het kruispunt met de Kroondreef

- in de zone afgebakend door:
- Oostmoerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Eernegemweg
- Oostmoerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Hageweg
- Westmoere ter hoogte van het kruispunt met de Westmoere 8
- Westmoere ter hoogte van het kruispunt met de Eernegemweg 11

- in de zone afgebakend door:
- Cathilleweg ter hoogte van het kruispunt met de Kalsijdeweg
- Cathilleweg ter hoogte van het huisnummer 65

- in de zone afgebakend door:
- Westernieuwweg ter hoogte van het kruispunt met de Oude Dorpsweg
- Westernieuwweg ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat
- Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt met de Uytdreve
- Schoolstraat ter hoogte van het kruispunt met de Oudenburgweg
- Oudeburgweg vanaf het kruispunt met de Oude Dorpsweg tot aan het kruispunt met de Schoolstraat

- in de zone afgebakend door:
- Vedastusstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bekegemstraat
- Paradijsweg ter hoogte van het kruispunt met de Wallenhove
- Mosselstraat ter hoogte van het huisnummer 2b
- Sarkoheemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Snellegemstraat
- Sarkoheemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Willemijnenweg
- Jabbekestraat ter hoogte van het kruispunt met de Krakeelstraat

wordt een fietsstraat ingericht.

Deze maatregel wordt aangeduid door de verkeersborden F111 en F113.

Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Verkeersveiligheid.

(laatst gewijzigd:5-9-2019)