28919- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 9-09-2019 tot en met 8-10-2019 - Oude Dorpsweg 69-71-73 - het verkavelen van gronden voor het bouwen van een meergezinswoning (18 wooneenheden en een ruimte voor handel- en/of kantoorfunctie) met ondergrondse parking
BVBA Quality Street heeft een aanvraag ingediend voor
- het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden voor het bouwen van een meergezinswoning (18 wooneenheden en een ruimte voor handel- en/of kantoorfunctie) met ondergrondse parking

De aanvraag OMV_2019096949 heeft als adres Oude Dorpsweg 69-71-73 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 09-09-2019 tot en met 08-10-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:9-9-2019)