28900- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-09-2019 tot en met 1-10-2019 - Gistelsteenweg 133B - het aanbouwen van een garage aan de woning, het schilderen van de gevels van de woning (een afwijking)
Bossuyt Davy heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een garage aan de woning, het schilderen van de gevels van de woning (een afwijking)

De aanvraag OMV_2019104504 heeft als adres Gistelsteenweg 133B te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 02-09-2019 tot en met 01-10-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:2-9-2019)