28898- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 2-09-2019 tot en met 1-10-2019 - Bunderhoek 3 - het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding
Desmet – Deklerck Karel en Bieke hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning (een afwijking), het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2019098697 heeft als adres Bunderhoek 3 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 02-09-2019 tot en met 01-10-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:2-9-2019)