28896- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 28-08-2019 tot en met 26-09-2019 - Intweg 4 lot 6 - de aanleg van aaneengesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van een geothermische warmtepomp bestemd voor ruimteverwarming
BVBA Christiaens Projects heeft een aanvraag ingediend voor
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over de aanleg van aaneengesloten bodemwarmtewisselaars ten behoeve van een geothermische warmtepomp bestemd voor ruimteverwarming

De aanvraag OMV_2019081160 heeft als adres Intweg 4 lot 6 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 28-08-2019 tot en met 26-09-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:28-8-2019)