POLITIEBESLUIT GOUVERNEUR TOT OPHEFFING VAN HET POLITIEBESLUIT BETREFFENDE BRANDGEVAAR IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Het politiebesluit van de gouverneur van 23 juli 2019 betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen wordt opgeheven. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen en wordt onmiddellijk van kracht.

Besluit 19 augustus 2019 - opheffing politiebesluit brandgevaar(laatst gewijzigd:21/08/2019)
Nieuws /