28888- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 - De Baetsdreef 9 - het uitbreiden van bestaande rundvee- en schapenstal, het aanleggen van verharding, het wijzigen van milieuvergunning
Boone Thomas heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van bestaande rundvee- en schapenstal, het aanleggen van verharding, het wijzigen van milieuvergunning

De aanvraag OMV_2019069150 heeft als adres De Baetsdreef 9 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-8-2019)