28887- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 - Vlamingveld 1 - het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling (een afwijking), het aanleggen van een verharding
CVBA Colim (Hamelrijckx Frank) heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling (een afwijking), het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2019085543 heeft als adres Vlamingveld 1 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-8-2019)