28885- RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 - Expressweg N377 zn - reliëfwijziging (de laagste/depressies weg te werken)
Van Belleghem Peter heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging (de laagste/depressies weg te werken)

De aanvraag OMV_2019094718 heeft als adres Expressweg N377 zn te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 26-08-2019 tot en met 24-09-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:26-8-2019)