28884 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-08-2019 tot en met 21-09-2019 - Kalsijdeweg 42 - het bouwen van geitenstal-loods, tweede geitenstal, bijkomende groenvoedersilo's, aanleggen verharding en infiltratievoorziening, regularisatie en verbouwing van staling-garage
Vandenberghe Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het bouwen van geitenstal-loods, tweede geitenstal, bijkomende groenvoedersilo's, aanleggen verharding en infiltratievoorziening, regularisatie en verbouwing van staling-garage

De aanvraag OMV_2019084742 heeft als adres Kalsijdeweg 42 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-08-2019 tot en met 21-09-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:23-8-2019)