28874 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-08-2019 tot en met 21-09-2019 - Ketelweg zn - verkavelingsaanvraag voor het uitvoeren van infrastructuurwerken (wegenis- en rioolwerken) het verkavelen van gronden in 18 loten
NV Danneels Development heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over verkavelingsaanvraag voor het uitvoeren van infrastructuurwerken (wegenis- en rioolwerken) het verkavelen van gronden in 18 loten

De aanvraag OMV_2019088484 heeft als adres Ketelweg zn te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-08-2019 tot en met 21-09-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:23-8-2019)