CAPTATIEVERBOD AFGESNEDEN MEANDERS VAN DE LEIE EN DE SCHELDE EN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN IN WEST-VLAANDEREN MET UITZONDERING VAN DE OOSTKUSTPOLDER EN DE NIEUWE POLDER BLANKENBERGE
Door de aanhoudende zomerdroogte dalen de peilen van de waterlopen sneller en vermindert de waterkwaliteit almaar meer. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid.

Vanaf vandaag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het Captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde.

Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de Ijzer blijft.

Een actueel overzicht van de maatregelen kan geraadpleegd worden via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

U kunt hier het politiebesluit raadplegen.(laatst gewijzigd:25-7-2019)
Nieuws /