28664 - gemeenteraadscommissies - gemeenteraadscommissie Verkeer - agenda 6 juni 2019
GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER - AGENDA 6 JUNI 2019


 1. Melding - verkeersveiligheid - Krakeelstraat - sluipverkeer - verzoek instellen tijdelijke maatregel "uitgezonderd plaatselijk verkeer"
 2. Bosweg - maatregelen drukke verkeer
 3. Weststraat - passage teveel vrachtwagens - tonnagebeperking
 4. Melding - verkeersveiligheid - zwaar verkeer in de dorpskern van Stalhille
 5. Vraag - verharding grindweg tussen Oudenburgweg en Legeweg
 6. Melding - werken aan landbouwwegen
 7. Zuidstraat - bijkomende verkeersremmers
 8. Zwaar verkeer weren uit de dorpskern - Dwarsstraat, Constant Permekelaan, Cathilleweg
 9. Vraag naar gehandicaptenplaats - Dorpsstraat 56
 10. Snelheid Kerkeweg vanuit Zedelgem - zwaar verkeer
 11. Windmolenstraat - tonnagebeperking
 12. Veiligheidsaspecten o.a. parking autostrade, snelheid Gistelsteenweg en oversteekplaats schoolkinderen t.h.v. Aldi
 13. Dorpsstraat - Constant Permekelaan - verkeer en verloedering
 14. Te snel rijden Kerkeweg
 15. Melding - Hugo Verrieststraat - onveilig verkeer - vraag naar snelheidsmaatregelen
 16. Melding - Bitterstraat - stuk tussen Korte Molenstraat en Dorpsstraat - problemen met doorgang als wagens geparkeerd.
 17. Melding - verkeersveiligheid - problematiek verkeer en zwaar vervoer in De Manlaan
 18. Signalisatie - Sarkoheemstraat - vraagt tot permanent parkeerverbod - uitrijden wagens uit garage
 19. Gemeenteraad 4 maart 2019 - mondelinge vragen - aswisseling Popstaelstraat
 20. Melding - wegversmallingen - Popstaelstraat - opstelling in bocht levensgevaarlijk.
 21. Melding - verkeer Hageweg - kennisgeving verzoek tot trajectcontrole/snelheidsbeperking 50km/u
 22. Gemeenteraad - toegevoegd agendapunt - tip van en voor Stalhille
 23. Gistelsteenweg - De Lijn - bushalte Zevecote - gevaarlijk bij opstappen bus
 24. Melding - Kerkeweg 61B - verzoek tot uitvoeren trajectcontrole
 25. Melding - witte strepen parkeren aan de woning en aanvraag éénrichtingsverkeer dorp
 26. Verkeerssituatie Westernieuwweg - Schoolstraat - verkaveling Varsenare


(laatst gewijzigd:4-6-2019)