HULPLIJN 1712 VRAAGT BLIJVENDE AANDACHT VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET VRAGEN OVER GEWELD
In een ideale wereld heeft elk kind één of meer vertrouwenspersonen bij wie het altijd terecht kan. De campagne die Hulplijn 1712 lanceerde, richt zich specifiek tot kinderen. De goede raad die ze meegeeft, luidt als volgt: ‘Doet iemand je pijn? Praat er over met iemand die je steunt, die je vertrouwt. En ook bij Hulplijn 1712 kan je met jouw verhaal veilig terecht.’

Heb je een vermoeden van misbruik, geweld of kindermishandeling? Dan kun je als burger terecht bij 1712.

Contact opnemen kan op verschillende manieren en steeds discreet en gratis:

Je zorgen kunnen gaan over geweld tussen kinderen, partnergeweld, ouder(en)mis(be)handeling, kindermishandeling (mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik), eergerelateerd geweld, slachtofferschap of stalking.

Hulp krijgen kan voor alle leeftijdsgroepen van baby's tot ouderen.

WAT DOET 1712?


  • 1712 neemt de tijd om goed naar jou te luisteren en geeft je informatie met advies en tips op maat.
  • 1712 staat stil bij wie jou zou kunnen helpen en denkt samen met jou na over wat je wel en niet kan doen.
  • 1712 laat de beslissingen aan jou over, tenzij je in gevaar bent. Dan komt 1712 in actie.(laatst gewijzigd:9-5-2019)
Nieuws /