28592 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 13-05-2019 tot en met 11-06-2019 - Steenovenstraat 26 lot E39 - het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking), het uitbreiden van de verharding
Van den Broucke Joyce heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (een afwijking), het uitbreiden van de verharding

De aanvraag heeft als adres Steenovenstraat 26 lot E39 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 13-05-2019 tot en met 11-06-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:13/05/2019)