VACATURE KINDERBEGELEIDERS GROEPSOPVANG EN SAMEN WERKENDE ONTHAALOUDERS
Heb je een warm hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Ondersteun je graag kinderen in hun ontwikkeling? Wil je graag kinderen opvangen, maar is het niet praktisch om dit bij je thuis te doen? Hou je werk en privé graag gescheiden?

Dat kan vanaf 1 januari 2020 als samenwerkende onthaalouder in onze twee groepsopvangen te Jabbeke. Je vangt samen met één of twee collega's maximum veertien kinderen op. Meer informatie vind je op www.ikwordonthaalouder.be.

PROFIEL


 • Je bent minstens 21 jaar
 • Je spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen
 • Je verkeert in goede gezondheid
 • Je beschikt over de nodige kwalificatie (of bent bereid deze te behalen voor 1 april 2024)
 • Je kan je goed inleven in de leefwereld van baby's en peuters
 • Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen
 • Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders
 • Je kan samenwerken met één of meerdere collega's
 • Je kan goed plannen en organiseren
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de dienst
 • Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
 • Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES


 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES


 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

AANBOD


 • Een samenwerkingsovereenkomst in het Sui Generisstatuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang (dienst onthaalouders)
 • Maandelijks een belastingvrije onkostenvergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen en deelt in de gezamenlijke kosten van de opvang
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De dienst zorgt grotendeels voor je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
 • Voldoende opleidingen en bijscholingen op maat
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Je job als onthaalouder is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet
 • Streefdatum om te starten is 1 januari 2020 (vroegere beschikbaarheid kan de voorkeur genieten: als alleenwerkende onthaalouder met maximum 8 kinderen in een woning die ter beschikking wordt gesteld door OCMW Jabbeke)

PLAATS VAN TEWERKSTELLING


OCMW Jabbeke
Caverstraat 16
8490 Jabbeke

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?


Solliciteren kan via brief, via persoonlijke aanmelding of via email (onthaalouders@jabbeke.be). U kunt gebruik maken van het sollicitatieformulier.

Word jij onze nieuwste onthaalouder? Of heb je nog prangende vragen? Neem contact op met Sieska Sevenant, dienstverantwoordelijke dienst onthaalouders op het nummer 050/81 01 87 of via onthaalouders@jabbeke.beonthaalouders@jabbeke.be Of bezorg het ingevulde sollicitatieformulier!(laatst gewijzigd:8-5-2019)
Nieuws /