28588 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 12-05-2019 tot en met 10-06-2019 - Bekestuk 4 - het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)
de Staercke Kurt heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een veranda aan de woning (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Bekestuk 4 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 12-05-2019 tot en met 10-06-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:12/05/2019)