WAARSCHUWING LANDBOUWERS VOOR VERHOOGD ZOUTGEHALTE
De aanhoudende droogte veroorzaakt opnieuw een hoger zoutgehalte in de waterlopen in het kust-en poldergebied. In normale omstandigheden wordt het zoute grondwater weggeduwd door zoet oppervlaktewater.

Het vaststellen van hoge geleidbaarheidswaarden op sommige polderwaterlopen dwingt onze diensten tot een waarschuwing naar de landbouwers toe. Dit om problemen met het vee door het drinken van te zout water of schade door beregening met verzilt oppervlaktewater te voorkomen.

Onze diensten alsook onze buurpolders hebben een geleidbaarheidsmeter ter beschikking. Meten is weten, wie twijfelt kan ons steeds contacteren om een meting uit te voeren.(laatst gewijzigd:22-4-2019)
Nieuws /