NIEUWE SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
Gemeentelijke adviesraden zijn een cruciaal element in de democratische werking van het bestuur. Via deze raden krijgt de bevolking immers ook inspraak in het beleid. Adviesraden hebben als functie het gemeentebestuur te adviseren bij de opmaak van het beleid. Ze zijn de vinger aan de pols van wat reilt en zeilt binnen de gemeente.

Adviesraden kunnen, in samenwerking met de gemeente, ook zelf concrete projecten opstarten. Misschien heeft u ook wel een passie voor sport, cultuur, jeugd, milieu, welzijn,... waarvoor u zich wenst te engageren door lid te worden van één van de gemeentelijke adviesraden. Met het begin van elke legislatuur worden deze adviesraden vernieuwd.

Via dit artikel doet het schepencollege een warme oproep aan de bevolking om zich kandidaat te stellen. De kandidaturen worden doorgelicht en wie in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor de startvergadering. Kandidaten die werden afgewezen, kunnen daar een gemotiveerd bezwaarschrift tegen aantekenen. Het lidmaatschap voor een adviesraad is een vrijwillig engagement dat geldt voor zes jaar.

WIE KOMT IN AANMERKING?


Jabbeekse verenigingen die werkzaam zijn binnen een bepaald domein worden binnenkort aangeschreven (indien van toepassing) om één afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden voor de raad binnen het aanbelangende domein. Werd uw vereniging niet aangeschreven, dan kunt u nog altijd een kandidatuur richten via de hiernavolgende procedure. Verenigingen die een werking hebben op het grondgebied van Jabbeke kunnen ook één afgevaardigde aanduiden. Naast vertegenwoordigers van verenigingen kunnen ook individuelen zetelen, deskundigen of onafhankelijken. De bedoeling is om een representatieve, evenwichtige en diverse samenstelling te realiseren, waarbij niemand op basis van afkomst, geslacht, filosofische of ideologische strekking wordt uitgesloten.

HOE KANDIDAAT STELLEN?


Richt uw kandidatuur vóór 20 mei 2019 aan gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be. Vermeld in uw brief de adviesra(a)d(en) waar u lid wil van worden, uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, van welke vereniging(en) of organisatie(s) u lid bent en een korte motivatie. Wie zich tot een filosofische of ideologische strekking wil bekennen, neemt dit op in de kandidatuurstelling.

INFORMATIE ADVIESRADEN


Wie meer wil weten, twijfelt of hij/zij wel in aanmerking komt, vragen heeft over de werking van een bepaalde raad, inhoud van het engagement of andere vragen heeft, kan de betreffende ondersteunende diensten contacteren. Voor sommige raden gelden er bijkomende procedures of voorwaarden. Licht u tijdig in. Alle statuten zijn terug te vinden op www.jabbeke.be/bestuur/adviesraden. Meer informatie - graag via mail naar gemeentehuis@jabbeke.be of bij:

 • Beheersorgaan bibliotheek (Peggy Truyen - 050/81 01 61)
 • Cultuurraad (Ann Gheeraert - 050/81 01 52)
 • Gezinsraad (Anne-Sophie Verhelst - 050/81 01 72)
 • Jeugdraad (Stefaan Desmedt - 050/81 01 54)
 • Landbouwadviesraad (Tom Schutyser – 050/81 01 21à
 • Raad voor Lokale Economie (Mira Becu - 050/81 02 11)
 • Milieuraad (Nikolaas Croene - 050/81 01 33)
 • Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Véronique Declerck - 050/81 01 12)
 • Raad voor toegankelijkheid (Tom Schutyser – 050/81 01 21)
 • Seniorenraad (Katrien Vandewalle - 050/81 01 81)
 • Sportraad (Gino Jonckheere - 050/81 02 06)(laatst gewijzigd:6-5-2019)
Nieuws /