28566 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 06-05-2019 tot en met 04-06-2019 - Flamincka Park 17 - renovatie van een eengezinswoning, regularisatie bestaande berging en bijgebouw (een afwijking)
Debucquoy – Meersschaert Sam en Sofie hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over renovatie van een eengezinswoning, regularisatie bestaande berging en bijgebouw (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Flamincka Park 17 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 06-05-2019 tot en met 04-06-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

Op verzoek van de gemeente Jabbeke werd door een externe firma een 3D-visualisatie gemaakt op basis van de ingediende plannen. Deze 3D-visualisatie is slechts informatief en aldus niet rechtgevend of verbindend.(laatst gewijzigd:6/05/2019)