28560 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 03-05-2019 tot en met 01-06-2019 - Grote Thems 78 en 92 - het regulariseren van reliëfwijziging, terreinaanleg en kleine verbouwingswerken, het bouwen van een zwembad met poolhouse (een afwijking)
Ho Thi heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het regulariseren van reliëfwijziging, terreinaanleg en kleine verbouwingswerken, het bouwen van een zwembad met poolhouse (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Grote Thems 78 en 92 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 03-05-2019 tot en met 01-06-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:3/05/2019)