28559 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 03-05-2019 tot en met 01-06-2019 - Vaartdijk-Noord zn - het aanpassen van een voormalige jagersput met diverse eilandjes tot een open waterpartij met centraal broedeiland (reliëfwijziging, verwijderen bestaande houtkanten)
Sanders Johan heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over het aanpassen van een voormalige jagersput met diverse eilandjes tot een open waterpartij met centraal broedeiland (reliëfwijziging, verwijderen bestaande houtkanten)

De aanvraag heeft als adres Vaartdijk-Noord zn te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 03-05-2019 tot en met 01-06-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:3/05/2019)