EINDE PUBLIEKE RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VENTILUS
Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren.

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

Volgende stap


In het najaar van 2019 mag u de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren u op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op www.ventilus.be.De Vlaamse Regering keurde op 20 maart 2019 de start- en procesnota van Ventilus goed. Met dat project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken en klaarmaken voor de toekomst. Ventilus transporteert hernieuwbare energie vanop de zee en op het land naar verbruikers. Van de kust tot Avelgem zijn daarom aanpassingen nodig aan het elektriciteitsnet.

Als inwoner van één van de vijfentwintig betrokken West-Vlaamse gemeenten willen de Vlaamse Overheid en Elia de burger maximaal betrekken bij het onderzoek naar de mogelijke trajecten van Ventilus. Die verschillende scenario's kan je bekijken tijdens één van de infomarkten:

 • dinsdag 14 mei te Oostende, Duin en Zee, Fortstraat 128
 • donderdag 16 mei te Zwevegem, Gemeentepunt, Blokkestraat 29
 • dinsdag 21 mei te Zuienkerke, Sportcentrum, Oude Molenweg 15
 • donderdag 23 mei te Brugge, VAC, Koning Albert I-laan 1/2
 • dinsdag 28 mei te Ardooie, 't Hofland, Oude Lichterveldestraat 13
 • dindsdag 4 juni te Lichtervelde, OC De Schouw, Statiestraat 113
 • donderdag 6 juni te Zedelgem, De Groene Meersen, Stadionlaan 48
 • dinsdag 11 juni te Izegem, ISO, Sint-Jorisstraat 62
 • donderdag 13 juni te Torhout, Stadskantoor, Aartrijksestraat 11B
 • dinsdag 18 juni te Jabbeke, Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40

Kom op 18 juni tussen 16u en 20u naar de infomarkt in het Vrijetijdscentrum. U krijgt er meer info en kan er uw ideeën en voorstellen delen.

HOE DEELNEMEN AAN DE PUBLIEKE RAADPLEGING?


De publieke raadpleging loopt van 29 april tot en met 27 juni. Tijdens die periode kan iedereen suggesties of opmerkingen geven op de start- en procesnota.

De start- en procesnota liggen ter inzage in:
 • De gemeentehuizen van Ardooie, Avelgem, Blankenberge, Bredene, Deerlijk, De Haan, Harelbeke, Izegem, Ingelmunster, Jabbeke, Lendelede, Meulebeke, Oostende, Oostkamp, Pittem, Roeselare, Torhout, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke, Zwevegem
 • Brugge: Het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
 • Waregem: Stadswinkel, Gemeenteplein 2
 • Oudenburg: Cultuurcomplex Ipso Facto, Marktstraat 25
 • Lichtervelde: idenstencentrum De Ploeg, Statiestraat 78
 • Brussel: Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7

INDIENEN INSPRAAKREACTIES


Inspraakreacties kunnen worden ingediend via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief gericht aan alle plaatsen waar de nota's ter inzage liggen of lever daar jouw reactie af tegen ontvangstbewijs.

PUBLIEKE RAADPLEGING (60 DAGEN)


Iedereen kan reageren op het planvoornemen, de voorgestelde alternatieven, de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

 • Opschonen scopingnota: alle adviezen, opmerkingen en suggesties over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.
 • Opmaap voorontwerp RUP en effectenrapporten: de mlieueffecten van de alternatieven worden onderzocht en vergeleken. Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.
 • Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek: de Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectenbeoordelingen.

OPENBAAR ONDERZOEK (60 DAGEN)


Iedereen kan adviezen, opmerkingen en bezwaren op het plan indienen.

De bezwaren worden onderzocht en het plan wordt eventueel aangepast. De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP EN FINALE KWALITEITSBEOORDELING


De vlaamse Regering stelt het plan definitief vast. Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.(laatst gewijzigd:20-6-2019)
Nieuws /