28537 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'd'Altenastraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Dit openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnaam:

d'Altenastraat

Deze straatnaam, die principieel werd goedgekeurd in openbare vergadering van de gemeenteraad van 4 maart 2019, wordt toegekend aan de straat die wordt aangelegd in de nieuwe verkaveling gelegen te Varsenare, aan de Gistelsteenweg ter hoogte van de huisnummers 143 en 145.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 9 april 2019 tot en met 8 mei 2019.

Het dossier ligt ter inzage van de bevolking aan het onthaal van het Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, dit elke werkdag tijdens de openingsuren.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Gemeentehuis, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, tot uiterlijk woensdag 8 mei 2019 om 16.30 uur.(laatst gewijzigd:8/04/2019)