28509 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 04-04-2019 tot en met 03-05-2019 - Fazantendreef 6 - regularisatie van de inplanting van de bestaande woning en vrijstaande tuinberging, de uitbreiding van de woning en het herbouwen van de tuinberging (een afwijking)
Vandewalle – Patou Tom en Joke hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie van de inplanting van de bestaande woning en vrijstaande tuinberging, de uitbreiding van de woning en het herbouwen van de tuinberging (een afwijking)

De aanvraag heeft als adres Fazantendreef 6 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 04-04-2019 tot en met 03-05-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket
Op verzoek van de gemeente Jabbeke werd door een externe firma een 3D-visualisatie gemaakt op basis van de ingediende plannen. Deze 3D-visualisatie is slechts informatief en aldus niet rechtgevend of verbindend.(laatst gewijzigd:4/04/2019)