TIJDELIJKE VERKEERSHINDER DEEL OUDE DORPSWEG
De herinrichtingswerken in de Koning Albertstraat zijn bijna volledig afgewerkt. Aansluitend op deze werken zijn er nog bijkomende verbeteringswerken voorzien in de Oude Dorpsweg. Gelet op de huidige slechte staat van de asfaltweg in de Oude dorpsweg - deel tussen de Gistelsteenweg en de Koning Alberstraat - zal de toplaag over dit deel volledig vernieuw worden

.

Op donderdag 4 april 2019 wordt de bestaande toplaag van de asfalt afgefreesd en op maandag 8 april wordt dan de definitieve toplaag geplaatst. Gedurende de asfalteringswerken en de afkoelingsperiode zal dit deel de Oude Dorpsweg niet toegankelijk zijn voor het doorgaand verkeer en is er een omleiding voorzien.

Er geldt parkeerverbod waar de aannemer werkt en zijn de garages/opritten tijdelijk onbereikbaar.

Wie meer informatie wenst kan terecht bij aannemer Marc Verhegge bvba, De Arend 12 te 8210 Zedelgem via 050/83 10 90 of bij gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke via 050/81 02 11 (gemeentehuis@jabbeke.be).(laatst gewijzigd:30-3-2019)
Nieuws /