28498 - Leefmilieu - terinzagelegging van 29/03/2019 tot en met 27/04/2019 – ontwerp MER, project PR3162 – Roose Jeroen - Barletegemweg 2 te Jabbeke
Leefmilieu - terinzagelegging van 29/03/2019 tot en met 27/04/2019 – ontwerp MER, project PR3162 – Roose Jeroen - Barletegemweg 2 te Jabbeke

Roose Jeroen heeft het voornemen een PR-MER op te stellen en vraagt aan het departement Omgeving - team Mer scopingsadvies.

De initiatiefnemer, Roose Jeroen, heeft er bij het opstarten van de m.e.r.-procedure expliciet voor gekozen de voorgestelde methodologie reeds verder uit te werken (ontwerp-MER) en beide gebundeld in te dienen. De aanmelding kan u downloaden van website www.mervlaanderen.be
Ga hiervoor naar de dossierdatabank en vul bij PR-MER het nr. PR3162 in.
De reacties of opmerkingen mogen gedurende de periode van de terinzagelegging van 29/03/2019 tot en met 27/04/2019 gestuurd worden naar departement Omgeving - team Mer koen.maertens.lne@vlaanderen.be of Gemeente Jabbeke gemeentehuis@jabbeke.be(laatst gewijzigd:29/03/2019)