28490 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-03-2019 tot en met 27-04-2019 - Zomerweg 31A - het bouwen van een bedrijfswoning, een bureel en woning voor seizoenarbeiders
NV Laurica-Plants heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een bedrijfswoning, een bureel en woning voor seizoenarbeiders

De aanvraag heeft als adres Zomerweg 31A te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29-03-2019 tot en met 27-04-219 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket
Op verzoek van de gemeente Jabbeke werd door een externe firma een 3D-visualisatie gemaakt op basis van de ingediende plannen. Deze 3D-visualisatie is slechts informatief en aldus niet rechtgevend of verbindend.(laatst gewijzigd:28/03/2019)