28488 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 29-03-2019 tot en met 27-04-2019 - Koornblomme 1D - het bijstellen van een bestaande verkaveling (het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften)
Van Hulle Free heeft een aanvraag ingediend voor
- het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het bijstellen van een bestaande verkaveling (het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften)

De aanvraag heeft als adres Koornblomme 1D te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29-03-2019 tot en met 27-04-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:28/03/2019)