28477 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 22-03-2019 tot en met 20-04-2019 - Bedevaartstraat 3 - het herbouwen van een woning en twee stallen na afbraak van de bestaande woning, berging en twee stallen, heraanleg van de verharding, aanleg wadi
Bogaert Kjetill heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over het herbouwen van een woning en twee stallen na afbraak van de bestaande woning, berging en twee stallen, heraanleg van de verharding, aanleg wadi

De aanvraag heeft als adres Bedevaartstraat 3 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 22-03-2019 tot en met 20-04-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

Op verzoek van de gemeente Jabbeke werd door een externe firma een 3D-visualisatie gemaakt op basis van de ingediende plannen. Deze 3D-visualisatie is slechts informatief en aldus niet rechtgevend of verbindend(laatst gewijzigd:21/03/2019)