28470 - Provincie West-Vlaanderen - Tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) - bekendmaking openbaar onderzoek van 15-03-2019 tot en met 12-06-2019
Provincie West-Vlaanderen
Tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV)
Bekendmaking openbaar onderzoek

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.1.10 §1, maakt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen bekend dat het ontwerp van tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, dat voorlopig vastgesteld werd door de provincieraad in zitting van 28/02/2019, ter inzage ligt vanaf 15/03/2019 tot en met 12/06/2019 op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Plannen, lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u en op het gemeentehuis/stadhuis van elke West-Vlaamse gemeente.

Gedurende de hele periode van het openbaar onderzoek is het ontwerp van tweede partiële herziening ter inzage in het gemeentehuis Jabbeke of Varsenare en dit tijdens de openingsuren van het gementehuis.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die per aangetekende brief verzenden aan de voorzitten van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries of digitaal naar procoro@west-vlanderen.be, uiterlijk op 12/06/2019.

U kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 12/06/2019 bij deze commissie of op het gemeentehuis/stadhuis van een West-Vlaamse gemeente.


(laatst gewijzigd:14-3-2019)