28459 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 18-03-2019 tot en met 16-04-2019 - Gistelsteenweg 546 - exploiteren garagebedrijf
NV Garage Degroote heeft een aanvraag ingediend voor
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over exploiteren garagebedrijf

De aanvraag heeft als adres Gistelsteenweg 546 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 18-03-2019 tot en met 16-04-2019 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:17/03/2019)