BEGELEIDING PERSOON NAAR RIJBEWIJS CATEGORIE B
De regels om een persoon te begeleiden naar een rijbewijs categorie B, zijn sinds januari 2019 versoepeld. Vanaf dan mag de partner van een persoon met wie hij of zij samenwoont (ook feitelijk samenwonen), de (klein- en pleeg)kinderen, zussen en broers van voornoemde leren rijden.

Er zijn immers steeds meer en meer nieuw samengestelde gezinnen, zodoende wordt er afgestapt van de oorspronkelijke notie ‘wettelijke partner'.

De begeleider moet wel nog steeds acht jaar over een rijbewijs beschikken (waarvan het rijbewijs de afgelopen drie jaar niet ingetrokken mag geweest zijn) én een drie uur durend vormingsmoment volgen.

Tijdens dit vormingsmoment zal de toekomstige lesgever onderwezen worden in coachingtechnieken, in de vaardigheden die een bestuurder onder de knie moet hebben, worden een aantal praktische tips aangereikt en krijgt men een opfrissing van de wegcode.

Het attest dat nadien wordt afgeleverd, is tien jaar geldig en heb je nodig om voor te leggen op het gemeentehuis bij het aanvragen van een voorlopig rijbewijs. Alleen dan kan je erkend en vermeld worden als begeleider.

Hier kunt u de aanvullende voorwaarden als begeleider raadplegen en meer informatieover het vormingsmoment vinden.(laatst gewijzigd:4-2-2020)
Nieuws /