28457 - 2019 - KANDIDAATSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt er overgegaan tot de benoeming van de commissie.

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Bij de samenstelling van de commissie wordt ernaar gestreefd om deskundigheid en maatschappelijke verwevenheid samen te brengen.

De gemeenteraad heeft beslist dat de GECORO voor deze bestuursperiode zal bestaan uit 13 leden waarvan minstens één vierde deskundigen.

GELDIGE KANDIDATUUR INDIENEN


  1. Aan de maatschappelijke geledingen actief in de gemeente Jabbeke wordt gevraagd om zowel een effectieve kandidaat als een plaatsvervanger voor te dragen.
  2. Individuele kandidaten kunnen zich enkel als deskundige kandidaat stellen, mits schriftelijke motivering en onderbouwing met ‘titels en verdiensten’ op het gebied van ruimtelijke ordening.

De kandidaturen moeten schriftelijk gebeuren t.a.v. het schepencollege, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke vóór 3 mei 2019 - voor inlichtingen kunt u terecht via gemeentehuis@jabbeke.be.(laatst gewijzigd:13-3-2019)