AANVRAGEN TOT ERKENNING STORMWEER 10 MAART ALS RAMP
Het afgelopen weekend raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp.

De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s”.

Wie schade heeft geleden ten gevolge van het stormweer op 10 maart 2019 kan dit aangeven per mail via gemeentehuis@jabbeke.be. Tracht de schade zo goed als mogelijk te omschrijven met een eventuele ingesloten raming van de kosten en een aantal foto's.(laatst gewijzigd:12-3-2019)
Nieuws /